FA EN

ایستگاههای تقویت فشار گاز نایین

ایستگاههای تقویت فشار گاز نایین
ایستگاه تقویت فشار گاز نایین در اسفند ماه 1395 توسط معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت افتتاح گردید. این ایستگاه در 60 کیلومتری شهر نایین واقع و طی 30 ماه توسط شرکت انهار اجرا گردید.