FA EN

Nain gas pressure boosting station

Nain gas pressure boosting station
ایستگاه تقویت فشار گاز نایین در اسفند ماه 1395 توسط معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نفت افتتاح گردید. این ایستگاه در 60 کیلومتری شهر نایین واقع و طی 30 ماه توسط شرکت انهار اجرا گردید.